La flexibilitat laboral després del Covid-19

La flexibilitat laboral després del Covid-19

Compartir

El Covid-19 ha irromput en el món empresarial i ha provocat canvis estructurals tant en els espais de treball com en l'organització dels equips. La interrupció de l'activitat presencial en moltes empreses ha imposat el teletreball, model que fins ara només algunes companyies havien testat i del qual ara totes poden concloure resultats de productivitat. La implantació del teletreball, malgrat que hagi tingut lloc en un estat d'excepcionalitat, ha obert la veda a models híbrids que combinen la presencialitat i el treball en remot i que advoquen, al cap i a la fi, per la flexibilitat laboral.

La flexibilitat laboral beneficia l'augment de la productivitat

La flexibilitat laboral s'ha entès fins ara com un aspecte clau per a la retenció de talent per afavorir els drets dels treballadors i per fomentar la conciliació de la vida professional amb la personal dels equips. Nombrosos estudis han demostrat, a més, que els models d'organització laboral flexibles estan estretament lligats amb un augment de la productivitat.

De fet, segons un estudi realitzat per IWG Group -principal proveïdor mundial d'espais flex del qual formen part marques com Regus i Spaces- el 70% de les empreses espanyoles que han introduït polítiques de flexibilitat laboral en els seus equips afirma que la seva productivitat ha augmentat fins a un 21%. Segons el mateix estudi, el 83% de les persones enquestades triarien un treball que oferís treball flexible en lloc d'un que no el fes, i gairebé un terç (28%) de les persones valoren més poder triar el seu lloc de treball que un augment de dies de vacances.

En línia amb l'auge d'aquests models d'organització laboral, cada vegada són més les empreses que aposten per situar en espais flex a una part dels seus equips amb l'objectiu d'obtenir major adaptació a les seves necessitats tant de creixement com de flexibilitat laboral. Aquesta aposta l'han realitzat sobretot grans multinacionals amb aquells equips amb un alt ús d'eines digitals o que requereixen d'una alta mobilitat. Els espais flex, a més, poden aportar a les empreses solucions immediates quant a mesures sanitàries post Covid-19, reduint considerablement la inversió necessària per a adequar les seves pròpies oficines al nou protocol sanitari.

Comenta

Contacta amb l'equip d'experts en Coworking